Björklingebygdens släktforskarförening

BJÖRKLINGEBYGDENS

SLÄKTFORSKARFÖRENING

Uppdaterad 2016-05-14

 

Spännande föreläsningar på Furuliden!

 

 

På Öppet Hus den 19:e april kommer Lena Söderström från Arkiv Digital för att berätta om detta program som har gjort så mycket för att hjälpa oss släktforskare genom tydligare och mer lättlästa bilder av kyrkboksmaterial mm.

 

Hjärtligt välkommen att ta med dig din forskning och kom till Furuliden på vårens sista Öppet-huskväll!

Kaffe med dopp finns till självkostnadspris.

 

* * *

Årsmötet hölls den 17/3 och 13 medlemmar var närvarande. Beslutades att medlemsavgiften behålls oförändrad, dvs 120 kr för enskild medlem och 180 kr för familj.

Styrelsevalet utföll som följer:

Ordföranden Solveig Brundin Eriksson och

ledamöterna Wencke Hellström och

Lena Persson har ett år kvar av sina mandattider;

kassören Åke Eriksson och

ledamoten Kjell Andersson omvaldes

för en period om två år.

Ledamöterna Jan Branteström och Bo Ekvall

ville ej ställa upp till omval och i stället valdes

Louise Schöld och Ulla Svensson till nya ledamöter.

Revisorerna Leif Franzén och

Urban Sjöström omvaldes på ett år.

Valberedningen avgick, och styrelsen fick i uppdrag

att utse en ny valberedning.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Solveig avtackade Bo Ekvall och

Jan Branteström med blommor och diplom.

 

* * *

 

Två nya hjälpmedel:

 

Anders Flood har skickat oss en ortnamnsförteckning för Folkärna församling för åren 1736-1744. Du hittar den här!

 

Har du haft problem att navigera bland kyrkoböckerna i Uppsala Domkyrkoförsamling? Björn Löfgren har låtit oss ta del av en mycket utförlig lathund med vars hjälp man kan hitta bland alla olika volymer.

Se här!

 

* * *

 

Vi har uppdaterat vår länksida med en hel del användbara länkar. Det märks att släktforskningen tar fart; många nya websidor dyker hela tiden upp, och många är väldigt intressanta! Vi har också gjort en översikt över släktskapsbenämningar (syssling, sexmänning etc) som

kan vara till hjälp när man vill hålla ordning på sina släktingar...

 

* * *

Något som har blivit allt mer aktuellt är att ta hjälp av DNA-teknik i släktforskningen. Det låter kanske komplicerat, men i dag kan vem som helst enkelt låta testa sitt DNA och få en jämförelse med hundratusentals andra som gjort samma test. Vi är flera i föreningen som gjort testet och hittat släktingar som kunnat bekräftas genom vår egen forskning.

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi har en instruktiv sida om denna forskning som vi gärna rekommenderar!

Länken är SSGG.se .

 

* * *

 

Ni som forskar på Björklinge och har retat er på att det saknas ortnamnsindex till husförhörslängden AI:21 kan nu koppla av. Anders Flood har lagt ned ett förtjänstfullt arbete och tagit fram ett sådant index som ni finner under "Forskning". Där finns nu även index för Vendels husförhörslängder AI:21a och AI:21b!

 

* * *

För dig som är intresserad av forskning runt bruken och smederna har Anders Flood tagit fram förteckningar över bruken i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län. Se mer under Forskning och häpna över hur många bruk du inte kände till...

 

* * *

Föreningslokalen Furuliden ligger på Södra Långåsvägen, vid gamla E4:an. Ni kan ta buss nr. 100 från Uppsala och 821 från Tierp. Busshållplatsen heter "Sätunavägen".

* * *

Vår förening samarbetar med Studiefrämjandet