Björklingebygdens släktforskarförening

Uppdaterad 2015-03-11

På Öppet Hus i torsdags den 5:e mars hade vi besök av Anna-Karin Westerlund, tidigare förste arkivarie på Arkivcentrum i Uppsala, som talade över temat "Fader okänd", ett alltför vanligt problem för oss släktforskare...

Vi fick en utförlig beskrivning av de olika vägar som finns att tillgå för att om möjligt hitta undflyende pappor som av olika anledningar inte ville bli identifierade... Anna-Karin beskrev också hur situationen kunde bli för den olyckliga kvinna som gett efter för de frestelser som kunde dyka upp i en kontrollerad och kringskuren tillvaro. Allt var inte bättre förr!

Den 9:e maj firar vi vårt jubileum. För att vi skall kunna planera för alla som vi hoppas skall komma, ber vi dig att anmäla ditt intresse med e-post till solveig.brundin@telia.com senast den 25 april!

* * *

För övriga tider och evenemang under våren: se under "Aktiviteter"!

* * *

Ni som forskar på Björklinge och har retat er på att det saknas ortnamnsindex till husförhörslängden AI:21 kan nu koppla av. Anders Flood har lagt ned ett förtjänstfullt arbete och tagit fram ett sådant index som ni finner under "Forskning". Där finns nu även index för Vendels husförhörslängder AI:21a och AI:21b!

* * *

För dig som är intresserad av forskning runt bruken och smederna har Anders Flood tagit fram förteckningar över bruken i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län. Se mer under Forskning och häpna över hur många bruk du inte kände till...

* * *

* * *

Vår förening samarbetar med Studiefrämjandet

Föreningslokalen Furuliden ligger på Södra Långåsvägen 10, vid gamla E4:an. Bussar som går hit är nr. 101 och 102 från Uppsala och 821 från Tierp. Busshållplatsen heter "Sätunavägen".

BJÖRKLINGEBYGDENS

SLÄKTFORSKARFÖRENING