Björklingebygdens släktforskarförening

BJÖRKLINGEBYGDENS

SLÄKTFORSKARFÖRENING

Uppdaterad 2015-05-28

Bästa medlemmar och besökare! Som ni nog har märkt har vår hemsida inte fungerat som avsett under en längre period. Detta har berott på ett byte av den tekniska pattformen hos vår dataleverantör, och som vi har haft svårigheter att anpassa oss till. Vi räknar nu med att ha övervunnit de värsta problemen, och att allt snart skall fungera som tidigare.

 

* * *

Rapport från årsmötet, information om vår nya styrelse och sommarens planerade händelser hittar du under Aktiviteter!

 

* * *

 

Björklingebygdens Släktforskarförening fyller i år 30 år!

Vi hade planerat att fira vårt jubileum i maj,

men då alltför många medlemmar redan hade andra aktiviteter

inplanerade har vi beslutat att skjuta upp firandet till hösten.

Vi kommer att informera närmare om tidpunkt mm såväl här på hemsidan som i tidningen som kommer ut i augusti.

* * *

* * *

* * *

* * *

Vår förening samarbetar med Studiefrämjandet

Ni som forskar på Björklinge och har retat er på att det saknas ortnamnsindex till husförhörslängden AI:21 kan nu koppla av. Anders Flood har lagt ned ett förtjänstfullt arbete och tagit fram ett sådant index som ni finner under "Forskning". Där finns nu även index för Vendels husförhörslängder AI:21a och AI:21b!

För dig som är intresserad av forskning runt bruken och smederna har Anders Flood tagit fram förteckningar över bruken i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län. Se mer under Forskning och häpna över hur många bruk du inte kände till...

Föreningslokalen Furuliden ligger på Södra Långåsvägen 10, vid gamla E4:an. Bussar som går hit är nr. 101 och 102 från Uppsala och 821 från Tierp. Busshållplatsen heter "Sätunavägen".